ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
การดูแลสุขภาพ

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน”ปัญหากับคู่รักและเรื่องบนเตียง

            ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” คงเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้ไม่อยากพบเจอ เพราะ เมื่อเกิดขึ้นแล้วปัญหาต่าง ๆ ก็มักจะตามมา เช่น การมีปัญหากับคู่รัก ปัญหาเรื่องบนเตียง รวมถึงปัญหาที่เกิดกับสุขภาพของคุณผู้ชายเอง โดยปกติแล้วภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” มักเกิดขึ้นกับผู้ชายสูงวัย แต่ในปัจจุบันนี้ พบผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับนกเขาไม่ขัน เพิ่มมากขึ้นในวัยที่ยังไม่ควรเป็น “นกเขาไม่ขัน” หรือ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เกิดขึ้นได้อย่างไร                  ;     Erectile Dysfunction หรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาการที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ชายที่มีภาวะนี้ คือ อวัยวะเพศไม่มีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรืออวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวได้เพียงชั่วคราว ไม่สามารถอยู่จนถึงเสร็จภารกิจ ถึงแม้ว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” จะไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นการขัดขวางความสุขระหว่างคู่รัก                         อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือ Erectile Dysfunction ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตก็ตามแต่ก็บ่งบอกถึงปัญหาของสุขภาพได้ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดภายในร่างกาย ซึ่งบ่งบอกถึงโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน เป็นต้น ดังนั้นคุณผู้ชายที่กำลังมีปัญหา “นกเขาไม่ขัน” หรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ […]